x 
Drukuj
Administrator Systemu 06.08.2008 11:34

Zagospodarowanie Przestrzenne Miasta Kłodzka

­  
ZAGOSPODAROWANIE I ŁAD PRZESTRZENNY MIASTA KŁODZKA
 

 

 

ZAGOSPODAROWANIE I ŁAD PRZESTRZENNY MIASTA KŁODZKA

Politykę przestrzenną oraz kierunki zagospodarowania miasta Kłodzka określają:
  1. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kłodzka” (Uchwała nr IV/47/2011 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 27 stycznia  2011r., załacznik do uchwały do pobrania>>>)
  2. “Strategia Rozwoju miasta Kłodzka” (Uchwała nr XXVII/153/2000 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 23 marca 2000 r.).
Oba te dokumenty określają cele i zadania przestrzennego zagospodarowania naszego miasta. “Studium” określa kierunki kształtowania ładu funkcjonalno – przestrzennego miasta. “Strategia” natomiast respektując zasady zrównoważonego rozwoju formułuje program, cele i zadania strategiczne dla rozwoju miasta. Szczegółowe ustalenia zawierają miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego.

I.
Aktualnie kierunki i zasady zagospodarowania przestrzennego rozwoju miasta określają następujące plany miasta:

1. “MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU ZABUDOWY USŁUGOWO – MIESZKANIOWEJ PRZY UL. DUSZNICKIEJ 3 – 9 W KŁODZKU”
UCHWALONY: Uchwałą nr XLIX / 362 / 98 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 29 kwietnia 1998 r., OPUBLIKOWANY: Dziennik Urzędowy Województwa Wałbrzyskiego nr 22, z dnia 15 lipca 1998, pozycja 150. POWIERZCHNIA: 2,6708 ha.

2. “MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU ZABUDOWY MIESZKANIOWO - USŁUGOWEJ PRZY UL. DUSZNICKIEJ 38 – 42 W KŁODZKU”
UCHWALONY: Uchwałą nr XLIX / 363 / 98 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 29 kwietnia 1998 r., OPUBLIKOWANY: Dziennik Urzędowy Województwa Wałbrzyskiego nr 22, z dnia 15 lipca 1998, pozycja 151. POWIERZCHNIA: 3,0892 ha.

3. “MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ PRZY UL. KORYTOWSKIEJ W KŁODZKU”,
UCHWALONY: Uchwałą nr XLIX / 364 / 98 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 29 kwietnia 1998 r., OPUBLIKOWANY: Dziennik Urzędowy Województwa Wałbrzyskiego nr 22, z dnia 15 lipca 1998, pozycja 152. POWIERZCHNIA –Pow. – 1,2970 ha.

4. “MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZARU PRZY UL. WYSPIAŃSKIEGO W KŁODZKU”
UCHWALONY: Uchwałą nr XLIX / 366 / 98 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 29 kwietnia 1998 r., OPUBLIKOWANY: Dziennik Urzędowy Województwa Wałbrzyskiego nr 22, z dnia 15 lipca 1998, pozycja 153. POWIERZCHNIA – 13,94 ha.

5. “MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OSIEDLA BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO PRZY UL. NOWY ŚWIAT W KŁODZKU”
UCHWALONY: Uchwałą nr XXIX / 168 / 00 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 27 kwietnia 2000 r., OPUBLIKOWANY: Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego nr 32, z dnia 8 września 2000, pozycja 543. POWIERZCHNIA: 5,5 ha.

6. “MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU PO ZLIKWIDOWANEJ KOPALNI KAMIENIA DROGOWEGO PRZY ULICY WIELISŁAWSKIEJ W KŁODZKU”
UCHWALONY:
Uchwałą nr XXXVI / 221 / 2000 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 23 listopada 2000 r., OPUBLIKOWANY: Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego nr 17, z dnia 8 marca 2001, pozycja 162. POWIERZCHNIA: 5,23 ha.

7. “MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZARU POŁUDNIOWO - ZACHODNIEJ CZĘŚCI MIASTA KŁODZKA” (OS. KRUCZKOWSKIEGO I TEREN BEZPOŚREDNIO PRZYLEGŁY)
UCHWALONY: Uchwałą nr LXIV /392 / 2002 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 10 października 2002r. OPUBLIKOWANY: Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego nr 266 z dnia 31.12.2002r.,pozycja 4481. POWIERZCHNIA: 160 ha.

8. “MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZARU PRZEMYSŁOWO-SKŁADOWEGO, POŁOŻONEGO W PÓŁNOCNO-ZACHODNIEJ CZĘŚCI MIASTA KŁODZKA” 
UCHWALONY: Uchwałą nr XIV/ 97 / 2003 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 28 sierpnia 2003 r. OPUBLIKOWANY: Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego nr.203 z dnia 28.10.2003r.,pozycja 2860. POWIERZCHNIA: 156 ha.

9. “ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZARU PRZY UL. WYSPIAŃSKIEGO W KŁODZKU W ZAKRESIE TERENÓW POŁOŻONYCH PRZY UL. MYŚLIWSKIEJ I ŚNIEŻNEJ"
UCHWALONY: Uchwałą nr XXIX/ 232 / 2004 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 29 października 2004 r. OPUBLIKOWANY: Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego nr 262 z dnia 27.12.2004r.,pozycja 4638. POWIERZCHNIA: ok. 7,85 ha.

10. “ZMIANA W PLANIE MIEJSCOWYM ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZAR POŁUDNIOWO ZACHODNIEJ CZĘŚCI MIASTA KŁODZKA DLA TERENU POŁOŻONEGO PRZY UL. KORCZAKA” 
UCHWALONY: Uchwałą nr XXXVII/297/2005 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 2 czerwca 2005r. OPUBLIKOWANY: Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego nr 133 z dnia 22.07,2005r., pozycja 2694. POWIERZCHNIA: ok. 1,0 ha.

11. “MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO STAROMIEJSKIEJ DZIELNICY MIASTA KŁODZKA POŁOŻONEJ MIĘDZY ULICAMI: KOŚCIUSZKI, ZAWISZY CZARNEGO, NAD KANAŁEM, TERENAMI POŁOŻONYMI PONIŻEJ ULICY ŁUKASIŃSKIEGO, ULICĄ KOLEJOWĄ, RZEKĄ NYSĄ KŁODZKĄ, ULICĄ SKOŚNĄ, PÓŁWIEJSKĄ, NOWY ŚWIAT I NOWORUDZKĄ”
UCHWALONY: Uchwałą nr XLI/330/2005 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 25 sierpnia 2005 roku OPUBLIKOWANY: Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego nr 216, poz. 3456 z dnia 17.10.2005r. POWIERZCHNIA: ok. 81,0 ha.

12. “MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU POŁOŻONEGO MIĘDZY ULICĄ T. KOŚCIUSZKI, RZEKĄ NYSĄ KŁODZKĄ, TERENAMI WODONOŚNYMI, ULICĄ J. KORCZAKA I ULICĄ BOHATERÓW GETTA W KŁODZKU”
UCHWALONY Uchwałą nr XLI/329/2005 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 25 sierpnia 2005 roku OPUBLIKOWANY: Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego nr 231, poz. 3588 z dnia 10.11.2005r. POWIERZCHNIA: ok. 57,0 ha.

13. “MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU POŁOŻONEGO MIĘDZY: RZEKĄ NYSĄ, UL. ŚLASKĄ, TERENAMI KOLEI, UL. KORFANTEGO, RZEKĄ NYSĄ, UL. PODGRODZIE, GRANICAMI FORTU OWCZA GÓRA, ZABUDOWĄ PRZY UL. ŚLĄSKIEJ, UL. KAROLA MIARKI, UL. SIENKIEWICZA, UL. KWIATOWĄ, POTOKIEM JAWORNIK, GRANICAMI MIASTA, TERENAMI WOJSKOWYMI I UL. WYSPIAŃSKIEGO W KŁODZKU”
UCHWALONY: Uchwałą nr XLIX/407/2006 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 30 marca 2006 roku OPUBLIKOWANY: Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego nr 150, poz. 2379 z dnia 25.07.2006r. POWIERZCHNIA: ok. 120,0 ha.

14. “MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZARU POŁOŻONEGO MIĘDZY UL. PIŁSUDZKIEGO, RZEKA NYSĄ KŁODZKĄ, UL. PODGRODZIE I UL. WARTY W KŁODZKU”
UCHWALONY: Uchwała nr LIII/434/2006 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 29.VI.2006 r. 
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego między ul. J. Piłsudskiego, rzeką Nysą Kłodzką,ul. Podgrodzie i ul. Warty w Kłodzku.
zal1,
zal2, zal3 
OPUBLIKOWANY: Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego nr 169, poz. 2651 z dnia 18.08.2006r. POWIERZCHNIA: ok. 95,0 ha.

15.
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DZIELNICY STAROMIEJSKIEJ MIASTA KŁODZKA WYSPA PIASEK DLA OBSZARU POŁOŻONEGO MIĘDZY UL. WITA STWOSZA, UL. MATEJKI , UL. ZOFII STRYJEŃSKIEJ I NAD KANAŁEM ”
UCHWALONY: Uchwała nr LVI/448/2006 Rady Miejskiej w KŁodzku  z dnia 31 sierpnia 2006 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dzielnicy staromiejskiej miasta Kłodzka – Wyspa Piasek dla obszaru położonego między 
ul. Wita Stwosza, ul. Matejki, ul. Zofii Stryjeńskiej i Nad Kanałem
zal 1, zal 2, zal 3
Opublikowany:Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego nr 230, poz. 3318 z dnia 30.09.2006r.
POWIERZCHNIA: ok. 0,5 ha. 

16.
 "MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU POŁOŻONEGO MIĘDZY ULICAMI ŚLĄSKĄ, KAROLA MIARKI, SIENKIEWICZA, KWIATOWĄ, POTOKIEM JAWORNIK, GRANICAMI MIASTA I UL. MARIAŃSKĄ W KŁODZKU",
Uchwalony Uchwałą nr LX/460/2006 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 26 października 2006 r. 
Załącznik
do pobrania>>>
Opublikowany Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego nr 18, poz. 203 z dnia 23.01.2007r.
POWIERZCHNIA
ok. 160 ha,

17. MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ OBSZARU OSIEDLA “OWCZA GÓRA” W KŁODZKU”, 
Uchwalony Uchwałą
nr  LX/461/2006 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 26 października 2006r.     
Opublikowany Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego nr 18, poz. 204 z dnia 23.01.2007r.
POWIERZCHNIA
ok. 130 ha.

18. MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO  obszaru połozonego w pół. zachodniej części miasta Kłodzka ul. Zajęczej.
 Uchwalony Uchwałą
nr V/33/2007 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 25 stycznia 2007r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w północno – zachodniej części miasta Kłodzka przy ul. Zajęczej.
zal.1
Opublikowany Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego nr 71, poz. 751 z dnia 15.03.2007r.
POWIERZCHNIA ok. 26,93 ha

19.“MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZARU POŁUDNIOWO – WSCHODNIEJ CZĘŚCI MIASTA KŁODZKA, OBEJMUJĄCEGO OSIEDLE PRZY UL. WYSPIAŃSKIEGO, TERENY WODONOŚNE I TERENY ROLNICZO – REKREACYJNE NAD RZEKĄ NYSĄ KŁODZKĄ w Kłodzku”,
(Uchwała nr XII/100/2007 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 30 sierpnia 2007r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru południowo – wschodniej części miasta Kłodzka, obejmującego osiedle przy ul. Wyspiańskiego, tereny wodonośne i tereny rolniczo – rekreacyjne nad rzeką Nysą Kłodzką)
POWIERZCHNIA ok. 270 ha.
Opublikowany Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego nr 253, poz. 2904 z dnia 15.10.2007r. 

20. MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU PRAWOBRZEŻNEGO PRZEDMIESCIA MIASTA KŁODZKA W REJONIE ULIC:J. CHEŁMOŃSKIEGO I ŚLĄSKIEJ 
(Uchwała
nr XV/122/2007 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 25 październik 2007r. w sprawie uchwalenie  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu  prawobrzeżnego przedmieścia miasta Kłodzka  w rejonie ulic J. Chełmońskiego i Śląskiej
POWIERZCHNIA  2,258 ha
Opublikowany Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego nr 8, poz. 106 z dnia 15.01.2008r. 

21.MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU PRZEMYSŁOWO-SKŁADOWEGO W kŁODZKU w rejonie ulic Piłsudskiego, Noworudzkiej i Półwiejskiej
UCHWAŁA
NR XLII/414/2009 RADY MIEJSKIEJ W KŁODZKU Z DNIA 24 WRZEŚNIA 2009R. 
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  terenu przemysłowo-składowego w Kłodzku w rejonie ulic Piłsudskiego, Noworudzkiej i Półwiejskiej
POWIERZCHNIA :41,8380 ha
Dziennik Urzędowy Województwa Dolnosląskiego nr 202, poz. 3592 z dnia 25.11.2009r.

22. MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU POŁOŻONEGO W KŁODZKU W KWARTALE ULIC: Rodzinna, Łąkowej. Objazdowej, Spółdzielczej i Przyjaciów Dzieci
UCHWAŁA Nr
XLVII/487/2010 Rady Miasta Kłodzko z dnia 28.01.2010 
Powierzchnia:11,00 ha
Dziennik Urzędowy Województwa  Dolnośląskiego nr 48, poz. 721 z dnia 16 marca 2010

23.W
sprawie zmiany części "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego staromiejskiej dzielnicy miasta Kłodzka położonej między ulicami: Kościuszki,  Zawiszy Czarnego, Nad Kanałem, terenami położonymi poniżej ulicy Łukasińskiego, ulicą Kolejową, rzeką Nysą Kłodzką, ulicą Skośną, Półwiejską,  Nowy Świat i Noworudzką oraz części „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego między: rzeką Nysą Kłodzką, ulicą Śląską, terenami kolei, ulicą Wojciecha Korfantego, rzeką Nysą Kłodzką, ulicą Podgrodzie, granicami Fortu Owcza Góra, zabudową przy ulicy Śląskiej, ulicą Karola Miarki, ulicą Henryka Sienkiewicza, ulicą Kwiatową, potokiem Jawornik, granicami miasta, terenami wojskowymi i ulicą Stanisława Wyspiańskiego w Kłodzku" w zakresie zmiany przeznaczenia terenów bezpośrednio związanych z budową kolei linowej łączącej Twierdzę Główną z Fortem Owcza Góra w Kłodzku.
UCHWAŁA NR XLIX/503/2010 RADY MIEJSKIEJ W KŁODZKU Z DNIA 18 MARCA 2010R
do pobrania>>>
Powierzchnia:        ha
Dziennik Urzędowy Województwa  Dolnośląskiego nr 94, poz. 1433 z dnia 18 maja 2010

24. “MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DZIELNICY STAROMIEJSKIEJ MIASTA KŁODZKA – WYSPA PIASEK”
UCHWALONY: Uchwałą nr XLVIII / 497 / 2010 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 25 lutego 2010 r., 
OPUBLIKOWANY: Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego nr 94, poz. 1432,z dnia 18 maja 2010. POWIERZCHNIA: 11,9097 ha.

25. “MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO   terenu położonego między: rzeką Nysą Kłodzką, ulicą Śląską, terenami kolei, ulicą Wojciecha Korfantego, rzeką Nysą Kłodzką, ulicą Podgrodzie, granicami fortu Owcza Góra, zabudową przy ulicy Śląskiej, ulicą Karola Miarki, ulicą Henryka Sienkiewicza, ulicą Kwiatową, potokiem Jawornik, granicami miasta, terenami wojskowymi i ulicą Stanisława Wyspiańskiego w Kłodzku"; w zakresie zmiany przeznaczenia terenów bezpośrednio przyległych do fortu Owcza Góra
UCHWALONY: Uchwałą nr LVII /574/ 2010 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 30 września 2010 r., 
OPUBLIKOWANY: Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego nr 242, poz. 4090,z dnia 21 grudnia 2010. POWIERZCHNIA:  ha.II.PRZYSTĄPIONO DO PRAC nad opracowaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla następujących obszarów :

ZMIANY
Opracowywane plany są spójne z polityką i kierunkami zawartymi w STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA KŁODZKA oraz STRATEGIĄ ROZWOJU MIASTA KŁODZKA.

W projektach wyżej wymienionych planów zaproponowane zostaną ustalenia które:

* Plany Miejscowe wymienione w pkt. 1-11 udostępnione są do wglądu w Wydziale Gospodarki Przestrzennej  Urbanistyki i Architektury  Urzędu Miasta  pokój 219.


- UCHWAŁA XII/101/2007 Z DNIA 30.08.2007
ORAZ DO ZMIANY STUDIUM 
- UCHWAŁA X/89/2007  Z 28 MARCA 2007
PONADTO PODJĘTO UCHWAŁY W SPRAWIE 
UCHWAŁA NR XLII/415/2009 z DNIA 24 WRZEŚNIA 2009R. 
-Uchwała nr XXIII/195/2008 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 29 maja 2008r
-Uchwała nr XXIII/196/2008 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 29 maja 2008r.
-UCHWAŁA NR XLVII/488/2010 RADY MIEJSKIEJ W KŁODZKU Z DNIA 28 STYCZNIA 2010R. 
do pobrania>>>Załączniki

    Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Zagospodarowanie Przestrzenne Miasta Kłodzka
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator Systemu
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:06.08.2008 11:34

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
15.02.2011 14:25 Edycja dokumentu (Administrator Systemu)
02.02.2011 16:40 Edycja dokumentu (Administrator Systemu)
10.08.2009 11:38 Edycja dokumentu (Administrator Systemu)
06.08.2008 11:45 Edycja dokumentu (Administrator Systemu)
06.08.2008 11:34 Utworzenie dokumentu. (Administrator Systemu)